Preview

Аграрная экономика

Расширенный поиск

Формирование и развитие агрохолдингов в аграрном секторе экономики Украины и на постсоветском пространстве

Полный текст:

Аннотация

Влияние агрохолдингов на аграрный сектор экономики Украины усиливается из года в год. В статье проведен сравнительный анализ теоретических воззрений ученых-экономистов на проблему идентификации вышеупомянутых структур. Проанализированы основные тенденции формирования и развития таких форм хозяйствования в сельском хозяйстве Украины. Выявлены причины широкого распространения агрохолдингов в Украине и на постсоветском пространстве. Сопоставлены основные тенденции функционирования агрохолдинов в ряде постсоветских стран. Представлены ведущие агрохолдинговые формирования в Украине и их финансовые результаты. Определены негативные факторы влияния таких структур на развитие аграрного сектора.

Об авторе

Наталья Грецкая
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
Беларусь


Список литературы

1. «Мрия» киприота: как украинский чернозем выводится на оффшорные компании [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://comments.ua/money/573962-mriya-kipriota-ukrainskiy-chernozem.html. - Дата доступа: 11.04.2018.

2. Агрохолдинги против фермеров. Первый день Давоса для Украины [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biz.liga.net/all/it/stati/3725449-agrokholdingi-protiv-fermerov-pervyy-den-davosa-dlya-ukrainy.htm. - Дата доступа: 11.04.2018.

3. Казахстан: агрохолдинги «жируют» за счет фермеров [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kazakhzerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/228217-kazakhstan-agrokholdingi-zhiruyut-za-schet-fermerov. - Дата доступа: 11.04.2018.

4. Шагайда, Н. И. Тенденции развития и основные вызовы аграрного сектора России: аналитический доклад / Н. И. Шагайда, В. Я. Узун. [Электронный ресурс] // Центр стратегических разработок «Экономическое развитие». Режим доступа: https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2017/11/Doklad_selskoe_hozyai-stvo_veb.pdf. - Дата доступа: 11.04.2018.

5. Лупенко, Ю. О. Виробнича типізація сільськогосподарських товаровиробників України: монографія / Ю. О. Лупенко, А. О. Гуторов. - Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2016 - 240 с.

6. Бородіна, О. М. Концентрація та захоплення сільськогосподарських земель в ЄС: виклики сучасності / О. М. Бородіна, В. Д. Яровий, О. В. Михайленко // Економіка і прогнозування. - 2017. - № 4. - С. 109-124.

7. Аграрии обвинили агрохолдинг «Кернел» в захвате их земель [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.unn.com.ua/ru/news/1705749-agrariyi-zvinuvatili-agrokholding-kernel-u-zakhoplenni-yikhnikh-zemel. - Дата доступа: 11.04.2018.

8. Советник МВД обвинил «Мрию» в манипулировании налоговыми данными [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://latifundist.com/novosti/38897-sovetnik-mvd-obvinil-mriyu-v-manipulirovanii-nalogovymi-dannymi. - Дата доступа: 11.04.2018.

9. На начало 2018 г. зерна в Казахстане больше, чем в прошлом, на 9,1% [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/242517-na-nachalo-2018-goda-zerna-v-kazakhstane-bolshe- chem-v-proshlom-na-9-1. - Дата доступа: 11.04.2018.

10. Рекордный урожай в России и отсутствие вагонов придавили казахстанский зерновой рынок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/samye-obsuzhdaemye-stati/241802-rekordnyj-urozhaj-v-rossii-i- otsutstvie-vagonov-pridavili-kazakhstanskij-zernovoj-rynok. - Дата доступа: 11.04.2018.

11. Астана направляет в холдинг «КазАгро» средства из фонда соцстрахования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-prodovolstviya/242483-astana-napravlyaet-v- kholding-kazagro-sredstva-iz-fonda-sotsstrakhovaniya. - Дата доступа: 11.04.2018.

12. Казахстан: агрохолдинги «жируют» за счет фермеров [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/228217-kazakhstan-agrokholdingi-zhiruyut-za-schet-fermerov. - Дата доступа: 11.04.2018.

13. Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 р. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.kmu.gov. ua/ua/npas/249756235. - Дата доступа: 11.04.2018.

14. Мільярдер на дотаціях: про що мовчить власник «Нашої Ряби» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// agronews.ua/node/88137. - Дата доступа: 11.04.2018.

15. Тиждень у графіках: зарплати програмістів, бідні агрохолдинги та життя у борг [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/3/633713/. - Дата доступа: 11.04.2018.

16. Кури на мільярд: як гіганти птахівництва отримали половину бюджетних дотацій [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://hromadske.ua/posts/hihanty-ptakhivnytstva-otrymaly-polovynu-biudzhetnykh-dotatsii. - Дата доступа: 11.04.2018.

17. Гройсман готує нові дотації для Косюка: 350 гривень за кожну курку [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://agronews.ua/node/87520. - Дата доступа: 11.04.2018.

18. Агрохолдинги гробят российское сельское хозяйство [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. kazakh-zerno.kz/novosti/obzory-pressy-agronovosti/219024-agrokholdingi-grobyat-rossijskoe-selskoe-khozyajstvo. - Дата доступа: 11.04.2018.

19. Бородіна, О. М. Подолання структурних деформацій в аграрному секторі України: інституціалізація і модернізація малотоварного сільськогосподарського виробництва / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа // Економіка України. - 2015. - № 4. - С. 88-96.

20. Дем’яненко, С. І. Організаційно-правові трансформації аграрних підприємств та їх вплив на розвиток галузі й сільських територій / С. І. Дем’яненко // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр.: спец. вип. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій: у 2 ч./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана; відп. ред. О. О. Бєляєв. - Київ: КНЕУ, 2011. - Ч. 1. - С. 3-11.

21. Чеботарьов, В. А. Державне регулювання створеня й функціонування формувань холдингового типу продовольчого комплексу: проблеми і перспективи / В. А. Чеботарьов // Економіка промисловості. - 2011. - № 1.- С. 28-33.

22. Ільїн, В. Ю. Формування і розвиток корпоративних структур в аграрному секторі економіки: автореф. дис.. кандид. економ. наук: 08.00.04 / В. Ю. Ільїн; Луганський національний аграрний університет. - Луганськ, 2008. - 22 с.

23. The emergence and proliferation of agroholdings and mega farms in a global context. Special issue: Agroholdings and mega-farms in a global context / F. Hermans [et al.] // International Food and Agribusiness Management Review. - 2017. - Vol. 20, Iss. 2. - P. 175-185.

24. Узун, В. Я. Агрохолдинги России и их роль в производстве зерна / В. Я. Узун, Н. И. Шагайда, В. А. Сарайкин. [Электронный ресурс] // SSRN. - Режим доступа: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658003. - Дата доступа: 11.04.2018.

25. Топ-100 латифундистов Украины [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://latifundist.com/rating/ top100#167. - Дата доступа: 11.04.2018.

26. Демичев, В. В. Статистическое исследование роли агрохолдингов в экономике сельского хозяйства России / В. В. Демичев // Прикладные статистические исследования и бизнес-аналитика: материалы и доклады междунар. науч. конф., Москва, 12-14 дек. 2016 г. / РЭУ им. Г. В. Плеханова; под общ. ред. Н. А. Садовниковой и Е. В. Сибирской. - Москва, 2016. - С. 97.

27. Зинченко, А. П. О программе всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 / А. П. Зинченко, А. В. Уколова // Вопросы статистики. - 2014. - № 2. - С. 14.

28. Лидеры российской пашни. Топ-22 агрохолдингов по землям в обработке. В первый топ лидеров вошло 22 компании, которые вместе засевали около 6,5 млн га примерно в 30 регионах страны. «Входной билет» рейтинга 135 тыс. га [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.agroinvestor.ru/rating/article/28698-lidery-rossiyskoy-pashni-top-22-agrokholdingov/. - Дата доступа: 11.04.2018.

29. Генеральна прокуратура України проводить обшуки в агрохолдингу «Мрія» Саймона Чернявського [Электрон- ный ресурс]. - Режим доступа: http://zz.te.ua/heneralna-prokuratura-ukrajiny-provodyt-obshuky-v-ahroholdynhu-mriya-sajmona-chernyavskoho/. - Дата доступа: 11.04.2018.

30. Під час візиту Прем’єра до Тернополя громадськість та селяни поскаржились на рейдерські дії агрохолдингу «Мрія» та бездіяльність правоохоронних органів (документ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://narodna- pravda.te.ua/2017/06/01/pid-chas-vizytu-prem-yera-ternopolya-gromadskist-ta-selyany-poskarzhylys-na-rejderski-diyi-agroholdyngu-mriya-ta-bezdiyalnist-pravoohoronnyh-organiv-dokument/. - Дата доступа: 11.04.2018.

31. Суд визнав правоту селян-пайовиків: «Мрія» Саймона Чернявського програє в Апеляційному суді [Электрон- ный ресурс]. - Режим доступа: https://narodna-pravda.te.ua/2017/06/13/sud-vyznav-pravotu-selyan-pajovykiv-mriya-sajmona-chernyavskogo-prograye-v-apelyatsijnomu-sudi/. - Дата доступа: 11.04.2018.

32. В Тернопольской области из-за «Мрии» 350 крестьян попали в земельное рабство [Электронный ресурс]. - Ре- жим доступа: https://vesti-ukr.com/strana/217339-v-ternopolckoj-oblacti-iz-za-mrii-350-krectjan-popali-v-zemelnoe-rabctvoян. - Дата доступа: 11.04.2018.

33. Земельное рабство на 10 лет: «Мрия» С. Чернявского подделала подписи на договорах 350 крестьян [Электрон- ный ресурс]. - Режим доступа: https://antikor.com.ua/articles/147579-zemeljnoe_rabstvo_na_10_let_mrija_s.chernjavsjkogo_poddelala_podpisi_na_dogovorah_350_krestjjan. - Дата доступа: 11.04.2018.

34. Пайщик из Тернопольской области доказал фиктивность договора с «Мрией» 2011 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://latifundist.com/novosti/35824-pajshchik-iz-ternopolskoj-oblasti-dokazal-fiktivnost-dogovora-s-mriej. - Дата доступа: 11.04.2018.

35. Шагайда, Н. И. Тенденции развития и основные вызовы аграрного сектора России: аналитический доклад / Н. И. Шагайда, В. Я. Узун [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2017/11/ Doklad_selskoe_hozyai-stvo_veb.pdf. - Дата доступа: 11.04.2018.

36. Крупнейшие агрохолдинги и агрокомпании Украины [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://inventure. com.ua/analytics/articles/krupnejshie-agroholdingi-i-agrokompanii-ukrainy. - Дата доступа: 11.04.2018.

37. «Кернел» залучив кредитну лінію на 200 млн USD [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://agronews.ua/ node/83891. - Дата доступа: 11.04.2018.

38. ЕБРР предоставил МХП кредит в размере 25 млн € [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://latifundist. com/novosti/38336-ebrr-predostavil-mhp-kredit-v-razmere-25-mln. - Дата доступа: 11.04.2018.

39. МХП намерен привлечь кредит ЕБРР для строительства биогазового завода [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://inventure.com.ua/news/ukraine/mhp-nameren-privlech-kredit-ebrr-dlya-stroitelstva-biogazovogo-zavoda. - Дата доступа: 11.04.2018.


Рецензия

Для цитирования:


Грецкая Н. Формирование и развитие агрохолдингов в аграрном секторе экономики Украины и на постсоветском пространстве. Аграрная экономика. 2018;(8):48-57.

For citation:


Hretska N. Formation and development of agroholdings in the agrarian sector of the economy of Ukraine and the post-Soviet space. Agrarian Economics. 2018;(8):48-57. (In Russ.)

Просмотров: 113


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1818-9806 (Print)