Preview

Аграрная экономика

Расширенный поиск

Совершенствование финансового обеспечения развития сельских территорий Украины

Аннотация

Рассмотрены демографическая ситуация и состояние социальной сферы сельских территорий Украины. Определены факторы, влияющие на объемы финансовых ресурсов, имеющихся у органов местного самоуправления. Исследованы вопросы финансового обеспечения сельских общин.

Об авторе

Людмила Лазутина
Национальный научный центр «Институт аграрной экономики»
Беларусь


Список литературы

1. Аналіз бюджетних та фінансових наслідків адміністративно-територіальної реформи [Электронный ресурс]. - 2010. - Режим доступа: http://fisco-id.com/download.php?m=an &l=ua&id=69. - Дата доступа: 10.11.2015.

2. Бюджетний кодекс України [Электронный ресурс]. - 2010. - Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. - Дата доступа: 10.11.2015.

3. Європейська хартія місцевого самоврядування. Рада Європи; [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036. - Дата доступа: 10.11.2015.

4. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 квітня 2015 р. № 288-VIII і від 24 грудня 2015 р. № 914-VIII // Портал ЛІГА:ЗАКОН [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html. - Дата доступа: 10.11.2015.

5. Офіційний сайт Верховної Ради України [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/. - Дата доступа: 10.11.2015.

6. Офіційний сайт Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: http://www.iae.org.ua/. - Дата доступа: 10.11.2015.

7. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України України із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 04.09.2015 № 676-VIII, від 26.11.2015 № 835-VIII і від 25.12.2015 № 925-VIII // Верховна Рада України [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19. - Дата доступа: 10.11.2015.

8. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України: постанова Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. № 26-VIII // Верховна Рада України [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/26-19. - Дата доступа: 10.11.2015.

9. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 // Верховна Рада України [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. - Дата доступа: 10.11.2015.

10. Лупенко, Ю. О. Розвиток сільських територій України / Ю. О. Лупенко, М.І. Пугачов, О. Г. Булавка; за ред. Ю. О. Лупенка, М.І. Пугачова, О. Г. Булавки. - Київ: ННЦ ІАЕ, 2012. - 130 с.

11. Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2014 році // Новости Государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ukrstat.org/uk. - Дата доступа: 10.11.2015.

12. Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» // Верховна Рада України [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15. - Дата доступа: 10.11.2015.

13. Кошти Європейського Союзу - для розвитку сільських територій Волині // Сайт Волинської обласної державної адміністрації [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://voladm.gov.ua/koshti-yevropejskogo-soyuzu-dlya-rozvitku-silskix-teritorij-volini/. - Дата доступа: 12.11.2015.


Рецензия

Для цитирования:


Лазутина Л. Совершенствование финансового обеспечения развития сельских территорий Украины. Аграрная экономика. 2016;(2):48-52.

For citation:


Lazutina L. Improving the financial support of rural development in Ukraine. Agrarian Economics. 2016;(2):48-52. (In Russ.)

Просмотров: 150


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1818-9806 (Print)